03:27 PM 24/06/2016 Lượt xem: 35397
Ở nhiều vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, trong đó nhức nhối nhất là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… Những năm qua, dù chính quyền và các ban, ngành liên quan đã nỗ lực tuyên truyền nhằm giảm thiểu, ngăn chặn nhưng đến nay thực trạng này vẫn tồn tại dẫn đến nhiều hệ lụy.

03:27 PM 24/06/2016 Lượt xem: 36412
Theo thống kê của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có gần 500 cặp tảo hôn, 2 cặp kết hôn cận huyết thống. Riêng tình trạng tảo hôn có chiều hướng gia tăng. Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là nhiệm vụ đã và đang được các cấp, các ngành tích cực vào cuộc để nâng cao hiệu quả và chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

03:27 PM 24/06/2016 Lượt xem: 17019
Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”(giai đoạn I) đã được UBND tỉnh ban hành và yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện.

03:26 PM 24/06/2016 Lượt xem: 37614
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 do Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì tổ chức vào ngày 04/3/2016.

03:26 PM 24/06/2016 Lượt xem: 1763
Theo số liệu thống kê của Sở Tư pháp, trong vòng 10 năm trở lại đây, tỉnh ta đã xảy ra 1.118 vụ tảo hôn. Nạn tảo hôn làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống cũng như sự phát triển toàn diện của con người.

03:26 PM 24/06/2016 Lượt xem: 3386
Nằm ở phía tây của huyện Quảng Ninh, Trường Sơn và Trường Xuân là hai xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc Vân Kiều tập trung sinh sống nhiều nhất. Đây cũng là nơi mà tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn tồn tại nhiều năm qua. Đã có nhiều chủ trương, mô hình nhằm giảm thiểu tình trạng này được triển khai thực hiện, tuy nhiên để hạn chế được nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở đồng bào dân tộc Vân Kiều vẫn còn là một thách thức lớn.

03:26 PM 24/06/2016 Lượt xem: 3043
Khoảng 70 đại biểu của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kom Tum, Ninh Thuận đã tham gia lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về công tác tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

08:48 AM 20/06/2016 Lượt xem: 5518
(ĐCSVN) - Thực tế thời gian qua ở tỉnh miền núi Điện Biên cho thấy, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của đói nghèo, lạc hậu. Do vậy, ngăn chặn, đẩy lùi tảo hôn và hôn nhận cận huyết là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong chăm lo, phát triển đời sống mọi mặt của người dân vùng cao.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: