Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

03:26 PM 24/06/2016 Lượt xem: 2605 In bài viết

Ảnh minh họa (nguồn: báoquảngngãi)

Vừa qua, tại tỉnh Gia Lai, Ủy ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Giới thiệu tổng quan Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” và Kế hoạch triển khai thực hiện; Các quy định pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (Luật hôn nhân và gia đình 2014, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các quy định xử phạt liên quan theo quy định của pháp luật); Hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát, xác định nhận thức và nhu cầu thông tin về tảo hôn và nhân cận huyết thống; Hướng dẫn triển khai thực hiện Mô hình điểm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong quá trình trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn ở khu vực có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao nhất trong toàn quốc nhằm sớm tìm ra các giải pháp, chính sách, các mô hình can thiệp hiệu quả, từng bước giảm thiểu tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Theo Cinet (http://dantocviet.cinet.gov.vn/)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: